Đất Nền

GEM SKY WORLD

 • Vi Trí: Long Thành – Đồng Nai
 • Quy Mô: 92,2 Ha
 • Diện Tích: 100 – 200 m2

AXIS HỒ TRÀM

 • Vi Trí: Hồ Tràm – Bà Rịa
 • Quy Mô: 4,3 Ha
 • Diện Tích: 140 – 500 M2

PHÚ MỸ GOLD CITY

 • Vi Trí: Phú Mỹ – Bà Rịa
 • Quy Mô: 20,5 Ha
 • Diện Tích: 100 – 150 m2

KHU DÂN CƯ HÀ AN

 • Vi Trí: Long Thành – Đồng Nai
 • Quy Mô: 92 Ha
 • Diện Tích: 100 -350 m2

OCEAN VIEW

 • Vi Trí: Tuy Phong – Bình Thuận
 • Quy Mô: 1,8 Ha
 • Diện Tích: 90 – 180 m2

ĐIỀN THUẬN GARDEN

 • Vi Trí: An Phú Đông – Q.12
 • Quy Mô: 12.000 m2
 • Diện Tích: 50-56 m2

BỬU HÒA RESIDENCE

 • Vi Trí: Tp. Biên Hòa – Đồng Nai
 • Quy Mô: 4000 m2
 • Diện Tích: 110 – 178 m2

GOLDEN GATE 56

 • Vi Trí: Kim Dinh – Tp. Bà Rịa
 • Quy Mô: 9 Ha
 • Diện Tích: 110 – 170 m2

LIC CITY

 • Vi Trí: Tx. Phú Mỹ – Bà Rịa
 • Quy Mô: 7,2 Ha
 • Diện Tích: 100 – 160 m2

PHÚ MỸ CENTRAL PORT

 • Vi Trí: Phú Mỹ – Bà Rịa
 • Quy Mô: 4,5 Ha
 • Diện Tích: 100 – 160 m2

PHÚ MỸ FUTURE CITY

 • Vi Trí: Phú Mỹ – Bà Rịa
 • Quy Mô: 10,3 Ha
 • Diện Tích: 100 – 170 m2

KDC NGÂN LONG

 • Vi Trí: Long Đức – Đồng Nai
 • Quy Mô: 5 Ha
 • Diện Tích: 100 – 150 m2

CĂN HỘ

SUNSHINE AVENUE

 • Vi Trí: Q.8 – Tp. HCM
 • Quy Mô: 7.500 m2
 • Diện Tích: 49 – 78 m2

OSIMI PHÚ MỸ

 • Vi Trí: Phú Mỹ – Bà Rịa
 • Quy Mô: 1.600 m2
 • Diện Tích: 49 – 70 m2

GREEN TOWN BÌNH TÂN

 • Vi Trí: Q. Bình Tân
 • Quy Mô: 3.3 Ha
 • Diện Tích: 49 – 94 M2

TECCO CENTRAL HOME

 • Vi Trí: Q. Bình Thạnh
 • Quy Mô: 1.400 M2
 • Diện Tích: 63 – 93 M2

NHÀ PHỐ - BIỆT THỰ

PÉROLAS VILLAS RESORT

 • Vi Trí:    Bình Thuận
 • Quy Mô: 6 Ha
 • Diện Tích: 365 M2

SUNSHINE RESIDENCE

 • Vi Trí: Biên Hòa  
 • Quy Mô: 11.040 m2
 • Diện Tích: 65 – 198 m2

VIVA PARK

 • Vi Trí: Đồng Nai
 • Quy Mô: 18,2 Ha
 • Diện Tích: 90 -200 m2

PHÚ MỸ GOLD CITY

 • Vi Trí: Phú Mỹ – Bà Rịa
 • Quy Mô: 20,5 Ha
 • Diện Tích: 100 – 150 m2