DỰ ÁN NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DỰ ÁN ONE PALACE – 1

 • Vi Trí: Quận 12 
 • Quy Mô: 4.540 m2
 • Giá: 5,2 Tỷ/căn

DỰ ÁN ONE PALACE – 2

 • Vi Trí: Quận 12 
 • Quy Mô: 1 Ha
 • Giá: 4,8 Tỷ/căn

THE 9 STELLARS

 • Vi Trí: Quận 9
 • Quy Mô: 16,5 Ha
 • Giá: 6 Tỷ/căn

BẢO PHÚ RESIDENCE

 • Vi Trí: Quận 12
 • Quy Mô: 1,2 Ha
 • Giá: 4,8 Tỷ/căn

ĐIỀN THUẬN STAR HILL

 • Vi Trí: Quận 12
 • Quy Mô: 5.000 m2
 • Giá: 4,8 Tỷ/căn