DỰ ÁN BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ

SUNSHINE RESIDENCE

 • Vi Trí: Biên Hòa  
 • Quy Mô: 11.040 m2
 • Giá: 4,3 Tỷ/căn

VIVA PARK

 • Vi Trí: Đồng Nai
 • Quy Mô: 18,2 Ha
 • Giá: 1,9 Tỷ/căn

MEYHOMES CAPITAL

 • Vi Trí: Phú Quốc
 • Quy Mô: 56,09 Ha
 • Giá: 8,3 Tỷ/căn

PÉROLAS VILLAS RESORT

 • Vi Trí: Bình Thuận
 • Quy Mô: 6 Ha
 • Giá: 5,5 Tỷ/căn

ONE PALACE

 • Vi Trí: Quận 12 
 • Quy Mô: 4.540 m2
 • Giá: 5,2 Tỷ/căn