Hiển thị 1–12 trong 19 kết quả

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 68m2 (2PN + 2WC)

2,200,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 92 m2 ( 3PN + 2WC)

2,600,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 49 m2 (2PN + 1 WC)

1,500,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 51,87 m2 (2PN + 1 WC)

1,550,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 49 m2 (2PN + 1 WC)

1,650,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 63 m2 (2PN + 2 WC)

1,850,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 68 m2 (2PN + 2 WC)

1,950,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 70,9 m2 (2PN + 2 WC)

1,980,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 71,89 m2 (2PN + 2 WC)

2,100,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 92 m2 (3PN + 2 WC)

2,500,000,000

Vị trí: Hương Lộ 80, x.Vĩnh Lộc A, h.Bình Chánh, Tp.HCM

Diện tích: 66,42 m2 (2PN + 2WC)

1,330,000,000

Vị trí: Hương Lộ 80, x.Vĩnh Lộc A, h.Bình Chánh, Tp.HCM

Diện tích: 38,33 m2 (1PN + 1WC)

780,000,000