DỰ ÁN ĐẤT NỀN TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

PHÚ MỸ GOLD CITY

 • Vi Trí: Tx. Phú Mỹ 
 • Quy Mô: 20,5 Ha
 • Giá: 9,5 Triệu/m2

BARIA LAKESIDE

 • Vi Trí: P. Kim Dinh 
 • Quy Mô: 7,2 Ha
 • Giá: 11 Triệu/m2

AXIS HỒ TRÀM

 • Vi Trí: H. Xuyên Mộc 
 • Quy Mô: 4,3 Ha
 • Giá: 28 Triệu/m2

PHÚ MỸ CENTRAL PORT

 • Vi Trí: Tx. Phú Mỹ 
 • Quy Mô: 4,5 Ha
 • Giá: 19,9 Triệu/m2

PHÚ MỸ FUTURE CITY

 • Vi Trí: Tx. Phú Mỹ 
 • Quy Mô: 10,3 Ha
 • Giá: 7,5 Triệu/m2

GOLDEN GATE 56

 • Vi Trí: P. Kim Dinh
 • Quy Mô: 9 Ha
 • Giá: 7,9 Triệu/m2

LIC CITY

 • Vi Trí: Tx. Phú Mỹ 
 • Quy Mô: 7,2 Ha
 • Giá: 13 Triệu/m2

PHÚ MỸ TECHNOHOME 2

 • Vi Trí: Tx. Phú Mỹ 
 • Quy Mô: 1,5 Ha
 • Giá: 9 Triệu/m2

LONG HẢI GOLD FARM

 • Vi Trí: H. Đất Đỏ 
 • Quy Mô: 1,1 Ha
 • Giá: 7 Triệu/m2

KDC PHÚ MỸ CITY

 • Vi Trí: Bà Rịa
 • Quy Mô: 1,2 Ha
 • Giá: 8 Triệu/m2