DỰ ÁN ĐẤT NỀN TẠI ĐỒNG NAI

GEM SKY WORLD

 • Vi Trí: H. Long Thành
 • Quy Mô: 92,2 Ha
 • Giá: 22 Triệu/m2

AIRPORT NEW CENTER

 • Vi Trí: H. Long Thành
 • Quy Mô: 186.646.3 m2
 • Giá: 12,9 Triệu/m2

AQUA RESIDENCES

 • Vi Trí: H. Thống Nhất
 • Quy Mô: 20.177,5 m2
 • Giá: 6,9 Triệu/m2

BỬU HÒA RESIDENCE

 • Vi Trí: Tp. Biên Hòa 
 • Quy Mô: 4000 m2
 • Giá: 23 Triệu/m2

KDC NGÂN LONG

 • Vi Trí: H. Long Thành
 • Quy Mô: 5 Ha
 • Giá: 7 Triệu/m2

LONG PHÁT RESIDENCE

 • Vi Trí: H. Long Thành
 • Quy Mô: 4,2Ha
 • Giá: 19,9 Triệu/m2