DỰ ÁN ĐẤT NỀN

GEM SKY WORLD

 • Vi Trí: Đồng Nai
 • Quy Mô: 92,2 Ha
 • Giá: 22 Triệu/m2

AXIS HỒ TRÀM

 • Vi Trí: Bà Rịa
 • Quy Mô: 4,3 Ha
 • Giá: 28 Triệu/m2

PHÚ MỸ GOLD CITY

 • Vi Trí: Bà Rịa
 • Quy Mô: 20,5 Ha
 • Giá: 9,5 Triệu/m2

THE SOL CITY

 • Vi Trí: Long An
 • Quy Mô: 105 Ha
 • Giá: 23 Triệu/m2

OCEAN VIEW

 • Vi Trí: Bình Thuận
 • Quy Mô: 1,8 Ha
 • Giá: 5,5 Triệu/m2

BARIA LAKESIDE

 • Vi Trí: Tp. Bà Rịa
 • Quy Mô: 7,2 Ha
 • Giá: 11 Triệu/m2

ĐIỀN THUẬN GARDEN

 • Vi Trí: Quận 12 HCM
 • Quy Mô: 12.000 m2
 • Giá: 60 Triệu/m2

BỬU HÒA RESIDENCE

 • Vi Trí: Đồng Nai
 • Quy Mô: 4000 m2
 • Giá: 23 Triệu/m2

GOLDEN GATE 56

 • Vi Trí: Bà Rịa
 • Quy Mô: 9 Ha
 • Giá: 7,9 Triệu/m2

PHÚ MỸ CENTRAL PORT

 • Vi Trí: Bà Rịa
 • Quy Mô: 4,5 Ha
 • Giá: 19,9 Triệu/m2

PHÚ MỸ FUTURE CITY

 • Vi Trí: Bà Rịa
 • Quy Mô: 10,3 Ha
 • Giá: 7,5 Triệu/m2

KDC NGÂN LONG

 • Vi Trí: Đồng Nai
 • Quy Mô: 5 Ha
 • Giá: 7 Triệu/m2

LIC CITY

 • Vi Trí: Bà Rịa
 • Quy Mô: 7,2 Ha
 • Giá: 13 Triệu/m2

PHÚ MỸ TECHNOHOME 2

 • Vi Trí: Bà Rịa
 • Quy Mô: 1,5 Ha
 • Giá: 9 Triệu/m2

LONG HẢI GOLD FARM

 • Vi Trí: Bà Rịa
 • Quy Mô: 1,1 Ha
 • Giá: 7 Triệu/m2

AIRPORT NEW CENTER

 • Vi Trí: Đồng Nai
 • Quy Mô: 186.646.3 m2
 • Giá: 12,9 Triệu/m2

AQUA RESIDENCES

 • Vi Trí: Đồng Nai
 • Quy Mô: 20.177,5 m2
 • Giá: 6,9 Triệu/m2

THỊNH VƯỢNG 2 RESIDENCE

 • Vi Trí: Củ Chi
 • Quy Mô: 1 Ha
 • Giá: 16 Triệu/m2

KDC PHÚ MỸ CITY

 • Vi Trí: Bà Rịa
 • Quy Mô: 1,2 Ha
 • Giá: 8 Triệu/m2

LONG PHÁT RESIDENCE

 • Vi Trí: H. Long Thành
 • Quy Mô: 4,2Ha
 • Giá: 19,9 Triệu/m2