Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Quận Bình Tân

14,862 lượt xem

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN BÌNH TÂN TP. HỒ CHÍ MINH

Quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 5 tháng 11 năm 2003 trên cơ sở tách 3 xã: Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Tạo và thị trấn An Lạc thuộc huyện Bình Chánh theo Nghị định 130/2003/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam. Tổng diện quận Bình Tân là 52,02 km², tổng dân số gần 800.000 dân. Đây là quận đông dân nhất Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là quận đông dân nhất trong số các quận thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tương đương với dân số một tỉnh. Quận Bình Tân là một trong những khu vực đang trên đà phát triển mạnh mẽ về mọi mặt tại TP.HCM. Điều này đã phần nào lý giải sức hút của khu vực đối với những người trẻ muốn tìm nơi lập nghiệp. Dưới đây là những thông tin cơ bản về quy hoạch quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh để bạn tham khảo.

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ QUẬN BÌNH TÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quận Bình Tân là một trong hai quận có diện tích lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là quận đông dân nhất thành phố, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp quận Tân Phú và Quận 6
 • Phía tây giáp huyện Bình Chánh
 • Phía nam giáp Quận 8và huyện Bình Chánh
 • Phía bắc giáp Quận 12 và huyện Hóc Môn.

Bản đồ vị trí quận Bình Tân

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH QUẬN BÌNH TÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quận Bình Tân có 10 phường trực thuộc, bao gồm: An Lạc, An Lạc A, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo và Tân Tạo A.

Bản đồ hành chính quận Bình Tân

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG AN LẠC QUẬN BÌNH TÂN

Phường An Lạc có diện tích 4,59 km², dân số năm 2003 là 18.879 người, mật độ dân số đạt 4.113 người/km².

Phường An Lạc nằm ở phía nam quận Bình Tân, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp Quận 8 và Quận 6
 • Phía tây giáp phường Tân Tạo A và huyện Bình Chánh
 • Phía nam giáp Quận 8
 • Phía bắc giáp các phường An Lạc Avà Bình Trị Đông B.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Lạc A, quận Bình Tân năm 2022

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG AN LẠC A QUẬN BÌNH TÂN

Phường An lạc A có diện tích 1,41 km², dân số năm 2003 là 26.939 người, mật độ dân số đạt 19.153 người/km².

Phường An Lạc A nằm ở trung tâm quận Bình Tân, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp Quận 6
 • Phía tây giáp phường Bình Trị Đông B
 • Phía nam giáp phường An Lạc
 • Phía bắc giáp phường Bình Trị Đông.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Lạc A, quận Bình Tân năm 2022

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ QUẬN BÌNH TÂN

Phường Bình Hưng Hoà có diện tích 4,70 km², dân số năm 2003 là 22.382 người, mật độ dân số đạt 4.760 người/km².

Phường Bình Hưng Hòa nằm ở phía bắc quận Bình Tân, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp quận Tân Phú
 • Phía tây giáp phường Bình Hưng Hòa B
 • Phía nam giáp phường Bình Hưng Hòa A
 • Phía bắc giáp Quận 12.

Bản đổ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân 2022

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ A QUẬN BÌNH TÂN

Phường Bình Hưng Hoà A có diện tích 4,24 km², dân số năm 2003 là 46.658 người, mật độ dân số đạt 11.004 người/km².

Phường Bình Hưng Hòa A nằm ở phía bắc quận Bình Tân, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp quận Tân Phú với ranh giới là đường Bình Long
 • Phía tây giáp phường Bình Hưng Hòa B với ranh giới là Quốc lộ 1
 • Phía nam giáp các phường Bình Trị Đông và Bình Trị Đông A với ranh giới là đường Lê Văn Quới
 • Phía bắc giáp phường Bình Hưng Hòa với ranh giới là đường Tân Kỳ Tân Quý

Bản đổ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân 2022

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ B QUẬN BÌNH TÂN

Phường Bình Hưng Hoà B có diện tích 7,52 km², năm 2003 dân số 21.870 ngươig, mật độ 2.908 người/km2. Đến năm 2019 dân số khoảng 88.000 người, mật độ dân số đạt 11.702 người/km².

Phường Bình Hưng Hòa B nằm ở phía bắc quận Bình Tân, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp các phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa A
 • Phía tây giáp huyện Bình Chánh
 • Phía nam giáp phường Bình Trị Đông A
 • Phía bắc giáp huyện Hóc Môn.

Bản đổ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân 2022

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG QUẬN BÌNH TÂN

Phường Bình Trị Đông có diện tích 3,46 km², dân số năm 2003 là 24.214 người, mật độ dân số đạt 6.994 người/km².

Phường Bình Trị Đông nằm ở phía bắc quận Bình Tân, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp quận Tân Phú và Quận 6
 • Phía tây giáp phường Bình Trị Đông A
 • Phía nam giáp các phường Bình Trị Đông B và An Lạc A
 • Phía bắc giáp phường Bình Hưng Hòa A.

Bản đổ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân 2022

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG A QUẬN BÌNH TÂN

Phường Bình trị Đông A có diện tích 3,95 km², dân số năm 2003 là 22.907 người, mật độ dân số đạt 5.799 người/km².

Phường Bình Trị Đông A nằm ở phía bắc quận Bình Tân, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp phường Bình Trị Đông
 • Phía tây giáp huyện Bình Chánh
 • Phía nam giáp các phường Tân Tạo và Bình Trị Đông B
 • Phía bắc giáp các phường Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B.

Bản đổ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân 2022

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B QUẬN BÌNH TÂN

Phường Bình Trị Đông B có diện tích 4,62 km², dân số năm 2003 là 29.760 người, mật độ dân số đạt 6.436 người/km².

Phường Bình Trị Đông B nằm ở trung tâm quận Bình Tân, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp phường An Lạc A
 • Phía tây giáp các phường Tân Tạo và Tân Tạo A
 • Phía nam giáp phường An Lạc
 • Phía bắc giáp các phường Bình Trị Đông và Bình Trị Đông A.

Bản đổ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân 2022

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG TÂN TẠO QUẬN BÌNH TÂN

Phường Tân Tạo có diện tích 5,66 km², dân số năm 2003 là 25.050 người, mật độ dân số đạt 4.424 người/km².

Phường Tân Tạo nằm ở phía tây quận Bình Tân, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp phường Bình Trị Đông B
 • Phía tây giáp huyện Bình Chánh
 • Phía nam giáp phường Tân Tạo A
 • Phía bắc giáp phường Bình Trị Đông A.

Bản đổ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tạo, quận Bình Tân 2022

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG TÂN TẠO A QUẬN BÌNH TÂN

Phường Tân Tạo A có diện tích 11,72 km², dân số năm 2003 là 15.976 người, mật độ dân số đạt 1.363 người/km².

Phường Tân Tạo A nằm ở phía tây quận Bình Tân, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp các phường Bình Trị Đông B và An Lạc
 • Phía tây và phía nam giáp huyện Bình Chánh
 • Phía bắc giáp phường Tân Tạo.

Bản đổ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tạo A, quận Bình Tân 2022

 THAM KHẢO THÊM DỰ ÁN GREEN TOWN ĐANG TRIỂN KHAI TẠI QUẬN BÌNH TÂN

Bất Động Sản Nam Bộ

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0924.85.8989

hoặc để lại thông tin vào mẫu bên dưới, chúng tôi sớm liên hệ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

  Tư vấn miễn phí (24/7) 0924.85.89.89