Từ tháng 4/2023, chính sách mới về xây dựng nhà ở và thu hồi đất sẽ có hiệu lực.

19,926 lượt xem

Các chính sách mới về xây dựng, nhà ở và thu hồi đất sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2023, trong đó các quy định nổi bật như sau:

1. Từ ngày 20/4/2023, sẽ có hướng dẫn mới về hợp đồng

Thông tư 02/2023/TT-BXD sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2023, với mục đích hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Các quy định về điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng được thực hiện theo các hướng dẫn sau đây:

  • Để điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng, các quy định tại Điều 38 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP) sẽ được áp dụng.
  • Khi thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, nếu dẫn đến việc điều chỉnh hoặc bổ sung hợp đồng, phải ký kết phụ lục hợp đồng để làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán điều chỉnh, phát sinh theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.
  • Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD. Việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được thỏa thuận trong hợp đồng.
  • Nếu đối với hợp đồng tư vấn xây dựng, việc thanh toán được thực hiện theo thời gian (theo tháng, tuần, ngày, giờ), thì việc điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia sẽ được thực hiện theo công thức điều chỉnh cho một yếu tố chi phí nhân công tại mục I Phụ lục I kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD.

2. Quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Thông tư số 11/2022/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2023 và đưa ra các quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai. Theo đó, ngân hàng sẽ đảm bảo trách nhiệm bảo lãnh trong việc bán hoặc cho thuê mua nhà ở được hình thành trong tương lai. Bên bảo lãnh sẽ là ngân hàng thương mại cam kết với bên nhận bảo lãnh là bên mua hoặc bên thuê mua, để thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao nhà ở đã cam kết. Nếu chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết, thì chủ đầu tư sẽ phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh theo thỏa thuận đã ký.

Nếu ngân hàng thương mại bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng, bên bảo lãnh đối ứng sẽ cam kết với ngân hàng thương mại về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân hàng thương mại khi ngân hàng thương mại phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh đối ứng theo thỏa thuận đã ký.

Thông tư 11/2022/TT-NHNN cũng bổ sung khái niệm về hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, đó là thỏa thuận cấp bảo lãnh giữa ngân hàng thương mại với chủ đầu tư và các bên liên quan khác (nếu có) về việc ngân hàng thương mại chấp thuận bảo lãnh cho chủ đầu tư trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Bất Động Sản Nam Bộ

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0924.85.8989

hoặc để lại thông tin vào mẫu bên dưới, chúng tôi sớm liên hệ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

    Tư vấn miễn phí (24/7) 0924.85.89.89