Bình Phước có bao nhiêu đô thị, thị xã và thành phố vào năm 2030?

21,300 lượt xem

Bình Phước, đang trên đà phát triển, tốc độ đô thị hoá mạnh mẽ trong thời gian qua. Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh Bình Phước dự kiến sẽ có khoảng 18 đô thị trên toàn tỉnh. Định hướng đến năm 2030, tỉnh dự đoán sẽ đạt được mục tiêu có khoảng 22 đô thị. Với việc gia tăng số lượng đô thị, thị xã và thành phố, tỉnh Bình Phước hy vọng sẽ thu hút được đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, và nâng cao chất lượng đời sống cho cộng đồng dân cư. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh Bình Phước và đưa tỉnh trở thành một địa điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư và du khách trong tương lai.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh Bình Phước đã đề ra mục tiêu quan trọng trong việc phát triển đô thị, đảm bảo tất cả các đô thị hiện có và các đô thị mới sẽ được quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu và triển khai các chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển. Mục tiêu chính là đảm bảo ít nhất 100% các đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị, đặc biệt là hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hoá cấp đô thị.

Trong giai đoạn 2021-2025, Bình Phước sẽ tập trung vào việc nâng cấp các xã đủ tiêu chuẩn lên thành đô thị loại V, nhằm hình thành 07 đô thị mới cho các xã sau đây: Đức Liễu (huyện Bù Đăng), Bù Nho (huyện Phú Riềng), Đồng Nơ (huyện Hớn Quản), Tân Lập và Tân Hòa (huyện Đồng Phú), Lộc Hiệp (huyện Lộc Ninh) và Thiện Hưng (huyện Bù Đốp). Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các khu vực này, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cung cấp các dịch vụ và tiện ích cần thiết.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các đô thị trong khu vực. Cụ thể, đô thị Đồng Xoài sẽ hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại II, trong khi Bình Long, Phước Long và Chơn Thành sẽ phát triển thành các đô thị loại III. Thêm vào đó, Tân Khai (huyện Hớn Quản) và đô thị Đồng Phú sẽ được đưa lên đô thị loại IV.

Ngoài ra, Bình Phước cũng sẽ tiếp tục nâng cấp các xã đạt tiêu chuẩn lên đô thị loại V để tạo ra 04 đô thị mới. Các xã bao gồm Tân Tiến (huyện Đồng Phú), Lộc Thái (huyện Lộc Ninh), Thanh An và Tân Hưng (huyện Hớn Quản).

Để tăng cường liên kết đô thị và phát triển vùng phía Nam Đồng Xoài – Chơn Thành, sẽ hình thành một khu đô thị mới tại khu vực cầu Nha Bích và hồ Phước Hòa. Khu vực phát triển đô thị sẽ bao gồm hành lang sông Bé, hồ Phước Hòa, hệ thống bậc thang hồ Suối Cam và trục Quốc lộ 14.

Trong đó, đô thị loại III sẽ bao gồm thành phố hoặc thị xã với các phường nội thành, nội thị và các xã ngoại thành, ngoại thị. Đô thị loại IV sẽ là thị xã với các phường nội thị và các xã ngoại thị. Đô thị loại IV và đô thị loại V sẽ bao gồm các thị trấn thuộc huyện với các khu phố xây dựng tập trung và có thể có các điểm dân cư nông thôn.

Với mục tiêu này, Bình Phước hy vọng đạt được sự phát triển toàn diện trong việc nâng cao cơ sở hạ tầng đô thị và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân cư. Điều này sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh, đồng thời tạo ra cơ hội đầu tư và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong tương lai.

Bản đồ hành chính tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Định hướng phát triển đô thị tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Định hướng phát triển đô thị tỉnh Bình Phước đến năm 2030 là một kế hoạch quan trọng nhằm đẩy mạnh sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực. Với sự tăng trưởng đáng kể về dân số và nhu cầu phát triển kinh tế, tỉnh Bình Phước đã xác định những mục tiêu cụ thể và định hướng rõ ràng cho sự phát triển đô thị trong tương lai. Các đô thị trong tỉnh Bình Phước được phát triển theo các định hướng và mục tiêu cụ thể. Dưới đây là mô tả lại thông tin về mỗi đô thị:

Định hướng phát triển đô thị tỉnh Bình Phước đến năm 2030

 • Đô thị Đồng Xoài: Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh. Đồng Xoài có định hướng phát triển là “Đô thị hiện đại, sinh thái và thông minh”. Trọng tâm phát triển của Đồng Xoài là khu vực phía Tây và Tây Bắc của thành phố, liên kết với đô thị Chơn Thành. Khu vực lưu vực Sông Bé, hồ Phước Hòa, các bậc thang hồ Suối Cam và Quốc lộ 14 sẽ là trọng tâm của sự phát triển đô thị mới.
 • Đô thị Chơn Thành: Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của thị xã Chơn Thành. Chơn Thành có định hướng phát triển là “đô thị năng động, sinh thái và thông minh”. Đô thị này ưu tiên phát triển đô thị mới liên kết với các khu, cụm công nghiệp. Trọng tâm phát triển của Chơn Thành nằm ở khu vực phía Đông, gắn kết với đô thị Đồng Xoài. Khu vực lưu vực Sông Bé, hồ Phước Hòa và Quốc lộ 14 là nơi tập trung sự phát triển.
 • Đô thị Đồng Phú: Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của huyện Đồng Phú. Đô thị này có định hướng phát triển là “Đô thị năng động, sinh thái và kết nối”. Đồng Phú ưu tiên phát triển đô thị mới và cải tạo đô thị hiện hữu theo phù hợp. Đồng Phú đặc biệt tập trung vào quy hoạch và phát triển đô thị Tân Hòa, liên kết với đường Đồng Phú – Bình Dương và khu công nghiệp, dân cư Đồng Phú.
 • Đô thị Bình Long: Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của thị xã Bình Long. Bình Long có định hướng phát triển là “Đô thị bản sắc, sinh thái và văn minh”. Thị xã này ưu tiên cải tạo và chỉnh trang đô thị hiện hữu, phát triển đô thị mới. Bình Long mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Tây và Đông.
 • Đô thị Hớn Quản: Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của huyện Hớn Quản. Đô thị này thuộc vùng động lực phát triển phía Tây của tỉnh. Hớn Quản ưu tiên phát triển đô thị mới liên kết với phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Bắc để kết nối với đô thị hạt nhân trong vùng phía Tây của tỉnh.
 • Đô thị Lộc Ninh: Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của huyện Lộc Ninh. Đô thị này ưu tiên phát triển đô thị mới liên kết với công nghiệp cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và đảm bảo an ninh quốc phòng. Việc phát triển không gian đô thị Lộc Ninh và Khu kinh tế Hoa Lư sẽ được tập trung vào nâng cấp, mở rộng và đảm bảo hành lang an toàn của tuyến Quốc lộ 13 và các tuyến đường vành đai.
 • Đô thị Phước Long: Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của thị xã Phước Long. Đô thị này có định hướng phát triển là “Đô thị sinh thái, bản sắc và văn minh”. Ưu tiên của Phước Long là cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu và phát triển đô thị mới. Quy hoạch và phát triển mở rộng không gian đô thị sẽ tập trung về phía Tây và phía Nam.
 • Đô thị Bù Đốp: Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của huyện Bù Đốp. Đô thị này ưu tiên phát triển đô thị mới liên kết với công nghiệp cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và đảm bảo an ninh quốc phòng. Việc phát triển không gian đô thị Bù Đốp và các đô thị mới sẽ được chú trọng đến việc nâng cấp, mở rộng và đảm bảo hành lang an toàn của tuyến ĐT.759, ĐT.759B và các tuyến đường vành đai.
 • Đô thị Bù Gia Mập: Là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội của huyện Bù Gia Mập. Đô thị này ưu tiên phát triển đô thị mới liên kết với thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng. Quy hoạch và phát triển mở rộng không gian đô thị Bù Gia Mập sẽ dựa trên địa giới hành chính của xã Phú Nghĩa (đô thị Phú Nghĩa), ưu tiên phát triển theo hành lang trục giao thông của tỉnh lộ ĐT.741 và ĐT.760.
 • Đô thị Phú Riềng: Là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội của huyện Phú Riềng. Đô thị này ưu tiên phát triển đô thị mới liên kết với các khu, cụm công nghiệp và các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mục tiêu là tạo ra một đô thị hiện đại, năng động và bền vững, đáp ứng nhu cầu kinh tế và xã hội của khu vực.
 • Đô thị Bù Đăng: Là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội của huyện Bù Đăng. Đô thị này ưu tiên phát triển đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với phát triển các cụm công nghiệp và các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc phát triển không gian đô thị Bù Đăng và các đô thị mới sẽ được tập trung vào nâng cấp, mở rộng và đảm bảo hành lang an toàn của tuyến Quốc lộ 14 và các tuyến đường vành đai. Ưu tiên phát triển không gian đô thị mới sẽ diễn ra về phía Nam và Tây Nam của đô thị hiện hữu, tạo nên sự phát triển hài hòa và liên kết vùng.

Định hướng phát triển đô thị tỉnh Bình Phước đến năm 2030 nhấn mạnh vào sự phát triển bền vững, với tầm nhìn xa hơn và sự tận dụng hiệu quả các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của dân cư và kinh tế địa phương. Bình Phước đang hướng tới mục tiêu trở thành một địa điểm thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện trong tương lai.

Bất Động Sản Nam Bộ

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0924.85.8989

hoặc để lại thông tin vào mẫu bên dưới, chúng tôi sớm liên hệ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

  Tư vấn miễn phí (24/7) 0924.85.89.89