Hiển thị 1–12 trong 13 kết quả

Vị trí: đường Liên Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 112 m2 (Sổ Hồng Riêng)

2,750,000,000

Vị trí: đường Liên Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 126 m2 (Sổ Hồng Riêng)

2,800,000,000

Vị trí: đường Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 150 m2 (7,6x20 m) SHR Thổ Cư

6,300,000,000

Vị trí: đường Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 185 m2 ( SHR - thổ Cư 100%)

5,000,000,000

Vị trí: đường Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 395 m2 (Sổ Hồng Riêng)

8,000,000,000

Vị trí: đường Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 80 m2 (5x16m) SHR

2,900,000,000

Vị trí: đường Liên Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 800 m2 (Sổ Hồng Riêng)

9,000,000,000

Vị trí: Đường Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 106 m2 (Sổ Hồng Riêng)

3,549,000,000

Vị trí: đường Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 100 m2 (Sổ Hồng Riêng)

3,200,000,000

Vị trí: Đường Thới Hoà, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 140 m2 (Sổ Hồng Riêng)

7,500,000,000

Vị trí: Đường Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 86 m2 (Sổ Hồng Riêng)

2,990,000,000

Vị trí: Đường Thới Hoà, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 96 m2 (Sổ Hồng Riêng)

3,750,000,000

Tư vấn miễn phí (24/7) 0924.85.89.89