Hiển thị một kết quả duy nhất

Vị trí: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 38,33 m2 (1PN + 1WC)

3,500,000

Vị trí: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 39,56m2 (1PN + 1WC)

3,500,000

Vị trí: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 38,7m2 (2PN + 1WC)

3,000,000

Vị trí: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 42,14 m2 (1PN + 1WC)

3,500,000

Vị trí: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 42,57 m2 (1PN + 1WC)

3,500,000

Vị trí: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 49,5m2 (2PN + 1WC)

4,500,000

Vị trí: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 56,01 m2 (2PN + 1WC)

5,000,000

Vị trí: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 61,05 m2 (2PN + 2WC)

5,300,000

Vị trí: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 61,11 m2 (2PN + 2WC)

5,500,000

Vị trí: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Diện tích: 66,42 m2 (2PN + 2WC)

5,500,000

Tư vấn miễn phí (24/7) 0924.85.89.89