Hiển thị một kết quả duy nhất

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 49 m2 (2PN + 1 WC)

1,500,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 51,87 m2 (2PN + 1 WC)

1,550,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 49 m2 (2PN + 1 WC)

1,650,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 63 m2 (2PN + 2 WC)

1,850,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 68 m2 (2PN + 2 WC)

1,950,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 70,9 m2 (2PN + 2 WC)

1,980,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 71,89 m2 (2PN + 2 WC)

2,100,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 92 m2 (3PN + 2 WC)

2,500,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 49 m2 (2PN + 1 WC)

4,900,000

Tư vấn miễn phí (24/7) 0924.85.89.89