Hiển thị một kết quả duy nhất

Vị trí: Hương Lộ 80, x.Vĩnh Lộc A, h.Bình Chánh, Tp.HCM

Diện tích: 66,42 m2 (2PN + 2WC)

1,330,000,000

Vị trí: Hương Lộ 80, x.Vĩnh Lộc A, h.Bình Chánh, Tp.HCM

Diện tích: 38,33 m2 (1PN + 1WC)

780,000,000

Vị trí: Hương Lộ 80, x.Vĩnh Lộc A, h.Bình Chánh, Tp.HCM

Diện tích: 55,44 m2 (2PN + 2WC)

1,100,000,000

Vị trí: Hương Lộ 80, x.Vĩnh Lộc A, h.Bình Chánh, Tp.HCM

Diện tích: 42,57 m2 (1PN + 1WC)

800,000,000

Vị trí: Hương Lộ 80, x.Vĩnh Lộc A, h.Bình Chánh, Tp.HCM

Diện tích: 42,14 m2 (1PN + 1WC)

800,000,000

Vị trí: Hương Lộ 80, x.Vĩnh Lộc A, h.Bình Chánh, Tp.HCM

Diện tích: 49,5 m2 (2PN + 1WC)

1,000,000,000

Vị trí: Hương Lộ 80, x.Vĩnh Lộc A, h.Bình Chánh, Tp.HCM

Diện tích: 38,7 m2 (1PN + 1WC)

799,000,000

Vị trí: Hương Lộ 80, x.Vĩnh Lộc A, h.Bình Chánh, Tp.HCM

Diện tích: 39,56 m2 (1PN + 1WC)

800,000,000

Tư vấn miễn phí (24/7) 0924.85.89.89