Hiển thị một kết quả duy nhất

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 68m2 (2PN + 2WC)

2,200,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 49 m2 (2PN + 1 WC)

4,900,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 51,85 m2 (2PN + 1WC)

5,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 52,7 m2 ( 2 PN + 1 WC)

5,200,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 63 m2 ( 2PN + 2WC)

5,500,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 68m2 (2PN + 2WC)

6,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 71 m2 (2PN + 2WC)

6,000,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 72 m2 (2PN + 2WC)

6,500,000

Vị trí: KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Diện tích: 92 m2 ( 3PN + 2WC)

8,000,000

Tư vấn miễn phí (24/7) 0924.85.89.89